Over ons

header

WAT DOET STICHTING WIN?
Op 16 januari 2017 is de stichting officieel opgericht. Stichting WIN zet zich, zoals de naam al doet vermoeden, in om arbeidsplaatsen in Nepal te creëren. Er is veel werkloosheid in Nepal en dit heeft grote gevolgen voor de samenleving. Veel Nepalezen moeten bijvoorbeeld noodgedwongen in het buitenland gaan werken om hun gezin te kunnen onderhouden. Dit heeft veel impact op hun gezinnen.

WAT IS HET DOEL VAN DE STICHTING? 
In de statuten van Stichting Werk In Nepal (WIN) is de doelstelling als volgt verwoord:
“Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en uitbouwen van projecten waarmee beoogd wordt arbeidsplaatsen in Nepal te creëren ter verbetering van de leefomstandigheden voor de bevolking aldaar en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

In het beleidsplan van de Stichting is de richting duidelijk aangegeven: “Werkloosheid in Nepal en de gevolgen daarvan hebben grote impact op mensen die noodgedwongen in het buitenland moeten werken, de samenleving en individuele gezinnen. Stichting WIN zal zich inspannen om dit thema onder de aandacht te brengen en uitleggen waarom het belangrijk is om werkgelegenheid in het land zelf te stimuleren. Hiermee hoopt WIN mensen in beweging te brengen om projecten en ondernemingen die zorgen voor banen, te ondersteunen.” De stichting zal zoeken naar samenwerking met non-governmental organizations (NGO’s) die op dit vlak actief zijn.

FINANCIËN
Afgelopen jaar heeft Stichting WIN verschillende projecten kunnen ondersteunen. Hierover kunt u in het jaarverslag 2019 over het boekjaar 2019 meer lezen. Voor de financiële weerslag van activiteiten van 2019 kunt u de jaarrekening 2019 bekijken. Voor vragen over een donatie of de huidige stand van zaken kun je altijd terecht bij Onno Bos, onze penningmeester: [email protected].

Stichting WIN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Dat kunt u hier verifiëren. Voor meer informatie over een ANBI en de belastingvoordelen bij een donatie verwijzen we je graag door naar de Belastingdienst.

ACTIVITEITEN
De stichting zal in 2020 haar projecten in Nepal voortzetten. Er zal zo’n drie keer per jaar een nieuwsbrief worden verzonden. Dit biedt ons de mogelijkheid om, in woord en beeld, aandacht aan een project te schenken. Ook  blikken we terug op de projecten die eerder aan de orde zijn geweest. Daarbij leggen we verantwoording af en informeren we over de ontwikkelingen met betrekking tot ‘werk in Nepal’. Ook op deze website zullen bezoekers vooraf en achteraf over de projecten worden geïnformeerd. Verder zullen we met inzet van Social Media en bijeenkomsten ook in gesprek gaan met onze betrokkenen.

U kunt hier het volledige beleidsplan 2020 lezen.